intro ‘STill trajectory’

(English, see below)

Welkom op mijn blog ‘STill trajectory’. Ik schrijf hier gedurende mijn ontwikkelingstraject dat ondersteund wordt met een Ontwikkelbudget van het Amsterdams Fonds voor de kunst. Ik werk hieraan van half maart 2018 tot half februari 2019.

Het zullen vooral poëtische flarden zijn, beelden en schrijfsels van ervaringen in de dans of daarbuiten, spinsels en inspiraties. Soms in het Nederlands, andere keren in het Engels, soms ook allebei.

In dit traject richt ik mijn aandacht op verfijning en gelaagdheid van stilte in de dans en stilte als ontmoetingsruimte met een mogelijk gevoel van gelijkwaardigheid. Vragen waarmee ik werk, komen voort uit mijn langlopende soloproject ‘Field of Disappearance’. Tijdens dit jaar kan ik hierover uitwisselen met diverse kunstenaars en leraren, in Amsterdam en ook in Indonesië. Er zullen ook presentaties zijn, in juni, juli en november in Amsterdam en in december in Indonesië. Informatie hierover kun je vinden op mijn website.

  layers & meetings

English:

Welcome to my blog ‘STill trajectory’. I will write here during my development trajectory that is supported by the ‘Development Budget’ of he Amsterdam Fund for the Arts. I work between March 2018 and February 2019.

Images, writings, poetic puffs of experiences in the dance or outside of it, imaginations and inspirations. Sometimes in Dutch, other times in English, and sometimes in both languages.

In this trajectory i tune into refinement and layers of stillness in dance and stillness as a meeting space with a possible sense of equality. Questions that i work with, derived from my long time solo project ‘Field of Disappearance’. During this year i can exchange with several artists and teachers, in Amsterdam and in Indonesia. There will be presentations, in June, July and November in Amsterdam and in December in Indonesia. You can find information about these on my website.

 

Advertentie